អត្ថបទ៖ ការពាផលប្រយោជន៍ជាតិ ឯករាជនិងអធិបតេយ្យ ជាអាទិភាពចម្បងក្នុងការងារការទូតកម្ពុជា

201

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ ការពាផលប្រយោជន៍ជាតិ ឯករាជនិងអធិបតេយ្យ ជាអាទិភាពចម្បងក្នុងការងារការទូតកម្ពុជា

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ម៉ោង ០៧ម៉០២នាទី ថ្ងៃទី១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង