រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបង្ហាញពីស្ថានភាពវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានសន្ទុះរីកចំរើនគួរ ឲ្យកត់សំគាល់

5

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ អ៊ឹម ភិរក្សនារីរតនៈ ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង