ថ្នាក់ដឹកនាំ នគរបាលជាតិ ក្រើនរំលឹក ដល់មន្ត្រីនគរបាល ប៉ុស្តិរដ្ឋបាលពង្រឹងកិច្ចការពារសន្កតិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

66

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ដោយ អ៊ានគឹមហឿន ខេត្តស្ទឹងត្រែង៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង