នៅដើមឆ្នាំ២០២១កម្ពុជាទិញអគ្គិសនី ២០០មេហ្កាវ៉ាត់បន្ថែមពីប្រទេសឡាវ

72

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ដោយ ហោ សេង គ្រី ៖ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាជាមួយអគ្គនាយកអគ្គិសនីឡាវលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអគ្គិសនី ២០០មេហ្កាវ៉ាត់បន្ថែមពីឡាវនៅដើមឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការក្នុងស្រុកដែលមានកំណើនជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង