រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានចំនួន៥ប្រទេសដែលបានឆ្លើយតបតាមការអញ្ចើញរបស់កម្ពុជាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ី AMS ANGKOR លើកទី១៦ ឆ្នាំ២០១៩

32

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ ប៉ុង​ សុភាវី​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង