អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងឱ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទបញ្ឈប់ការចោលសំរាមរាយប៉ាយ

32

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ដោយ អ៊ានគឹមហឿន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង