សមាគមនារីជំរុញឲ្យស្ត្រីដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសចែករំលែកចំណេះដឹងដល់ស្ត្រីដូចគ្នា

83

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ ធីណា ឌីណេ៖សមាគមនារីជំរុញឲ្យស្ត្រីដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេស ចែករំលែកចំណេះដឹងដល់ស្ត្រីដូចគ្នា។ ប្រធានសមាគមនេះ លើកឡើងថា រាល់បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងដែលទទួលបាននៅក្រៅប្រទេស ត្រូវបន្តចែករំលែកដល់ស្រ្តីក្នុងស្ថានប័នរបស់ខ្លួន ដើម្បីអោយស្រី្តមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសម្ថតភាព។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង