ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ សីល៥ និងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ

89

នាថ្ងៃឧបោសថសីលនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ សីល៥ និងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ទូច សាទរ ព្រះអង្គសង្ឃគណធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គគង់នៅវត្ត ព្រះធម៌កំពូលត្រៃភព

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង