នាទីនារីរតនៈ៖ អនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្នើឱ្យក្រសួងតែងតាំងនារីក្នុងមុខតំណែង និង នាទីយល់ដឹងសុខភាព ស្វែងយល់ មេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍

30

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ អនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្នើឱ្យក្រសួងតែងតាំងនារីក្នុងមុខតំណែង និង នាទីយល់ដឹងសុខភាព ស្វែងយល់ មេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105,70 MHz

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង