ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ សីលសម្មាធិ

33

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថសីល អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ សីលសម្មាធិ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ សួន តេង ព្រះអង្គជាសង្ឃគណធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង