បទយកការណ៍ស្ដីពី «ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវអោយប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងរដូវក្ដៅ»

223

អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោក ស្រី សន សាវិន

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង