ខេត្ត ស្ទឹងត្រែងនិង ក្រចេះបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាថែរក្សាផ្លូវជាតិលេខ៧

141

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ដោយលោកគឹមហឿនខេត្តស្ទឹងត្រែង៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង