អគ្គិសនីកម្ពុជាប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតាមតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងខេត្តកណ្ដាលចំនួន៤ថ្ងៃ

177

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ដោយ ៖ ម៉ៅ សុខរីម

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង