អត្ថបទ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម ” ខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ ” ដែលជាចលករសម្រាប់កាអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពសម្រាប់កម្ពុជា

335

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម ” ខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ ” ដែលជាចលករសម្រាប់កាអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពសម្រាប់កម្ពុជា

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក សន្ទនា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង