នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ សំរាប់ថ្ងៃទី31,05,2020

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ សំរាប់ថ្ងៃទី31,05,2020 រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ុន ហឿម ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៉ាន់ខែមម៉ានូ និង លោកជំទាវ ជៀម ស៊ីណាត…

បទ ៖ បេះដូងនិស្សិត ត្បិតកូវីដលុកលុយ

បទ ៖ បេះដូងនិស្សិត ត្បិតកូវីដលុកលុយ ច្រៀងដោយ ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម…

បទ ៖ ចាំបងឈ្នះកូវីដ (លំនាំបទ ៖ ស្នេហ៍វ័យចំណាស់)

បទ ៖ ចាំបងឈ្នះកូវីដ លំនាំបទ ៖ ស្នេហ៍វ័យចំណាស់ ច្រៀងដោយ ៖ កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង ដឹកនាំផលិត ៖…

នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ សំរាប់ថ្ងៃទី30,05,2020

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ សំរាប់ថ្ងៃទី30,05,2020 រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ុន ហឿម ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ ឯកឧតម្ត កុយ ស៊ីឌឿន និង លោកជំទាវ ជៀម ស៊ីណាត…

ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល ក្រោមប្រធានបទ៖ ត្រៃកូដធម៌

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល ក្រោមប្រធានបទ៖ ត្រៃកូដធម៌ សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ហង្ស សាវី ជាសង្ឃគណធម្មយុត្តិតកនិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកអ្នកនាងជាទីគោរព…

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ កុមារឆ្លៀតសិក្សានៅក្រៅសាលាជួបជោគជ័យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង ក្រោមចំណងជើងថា កុមារឆ្លៀតសិក្សានៅក្រៅសាលាជួបជោគជ័យ និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង ស៊ុន ចាន់ថន ចាក់ផ្សាយ៖…

បទ ៖ យើងនៅតែបិទក្រោលសេះ លំនាំបទអាយ៉ៃ ៖ សោយសង្វាន

បទ ៖ យើងនៅតែបិទក្រោលសេះ លំនាំបទអាយ៉ៃ ៖ សោយសង្វាន ច្រៀងដោយ ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង សុន ចាន់ថន និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក…

បទ ៖ Covid-2019 លំនាំបទ ៖ មេឡុង ឬ នាងផ្ទំ

បទ ៖ Covid-2019 លំនាំបទ ៖ មេឡុង ឬ នាងផ្ទំ ច្រៀងដោយ ៖ លោក ចាន់ សុធី និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី ផលិតដោយ ៖…

នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ សំរាប់ថ្ងៃទី 24,05,2020

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ សំរាប់ថ្ងៃទី 24,05,2020 រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ុន ហឿម ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ និង លោកជំទាវ ជៀម ស៊ីណាត…

ល្ខោននិយាយរឿង៖ សព្វសិទ្ធិ (ភាគទី៤)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន ល្ខោននិយាយរឿង៖ សព្វសិទ្ធិ (ភាគទី៤) រៀបរៀងជាល្ខោននិយាយដោយ៖ ឯកឧតម្ត ប៊ុន ហឿម ពិនិត្យខ្លឹមសារដោយ៖ លោក អេង កេងឈុន សម្តែងដោយ៖ សីល្បករ សិល្បការនី របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា បច្ចេកទេស…