បទ ៖ តេជោតេជះ

បទ ៖ តេជោតេជះ ច្រៀងដោយ ៖ លោក ភុន សុខជា និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ពុន គ្រឹស្នា និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ កាត់តវីដេអូ ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ…

បទ ៖ ជនជាតិចងចាំ

បទ ៖ ជនជាតិចងចាំ ច្រៀងដោយ ៖ កញ្ញា ផន ស្រីឃួច និពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេង ៖ ឯកឧត្តម ងិន សុខគ្រវ៉ារ កាត់តវីដេអូ ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា…

បទ ៖ ឱ! ភ្នំពេញអើយ

បទ ៖ ឱ! ភ្នំពេញអើយ ច្រៀងដោយ ៖ កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម កែវ ចិន្តា និពន្ធបទភ្លេង ៖ ឯកឧត្តម ជ័យ សោភា សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ កាត់តវីដេអូ ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន ផលិតដោយ ៖…

បទ ៖ ប្រវត្តិតស៊ូ

បទ ៖ ប្រវត្តិតស៊ូ ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា កាត់តវីដេអូ ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ…

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ទឹកអង្គបំពង់ខ្ចី ឬ សិល្បៈគំនិត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ទឹកអង្គបំពង់ខ្ចី ឬ សិល្បៈគំនិត ឯកសារស្រាវជ្រាវដោយ៖ លោកស្រី កែវ ណារ៉ុង ចងក្រងឯកសារដោយ៖ លោកជំទាវ ថ្លាង សំអាង និង លោកជំទាវ ប៉ែន ផលគុណ អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡងឌី និង…

នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ សំរាប់ថ្ងៃទី 27,06,2020

នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ សំរាប់ថ្ងៃទី 27,06,2020 រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ លោកស្រី ស៊ុម គឹមហ៊ាប អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡងឌី និង លោកស្រី ហ៊ុល កុលធីតា បច្ចេកទេសនិងបញ្ចូលបទភ្លេងដោយ៖ លោក សន្ទនា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា…

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិអ្នកតា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិអ្នកតា ឯកសារស្រាវជ្រាវដោយ៖ អ្នកស្រី កែវ ណារ៉ុង ចងក្រងឯកសារដោយ៖ លោកជំទាវ ថ្លាង សំអាង និង លោកជំទាវ ប៉ែន ផលគុណ អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡងឌី និង លោកស្រី ហ៊ុល កុលធីតា…

បទ ៖ ឃាតកលាក់មុខ

បទ ៖ ឃាតកលាក់មុខ ច្រៀងដោយ ៖ លោក ម៉ិល ស៊ីដេត និង កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង កាត់តវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន ផលិតដោយ ៖…

បទ ៖ បើកបរត្រូវគោរពច្បាប់

បទ ៖ បើកបរត្រូវគោរពច្បាប់ ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង កាត់តវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន ផលិតដោយ ៖…

បទ ៖ បើកបរត្រូវគោរពច្បាប់

បទ ៖ បើកបរត្រូវគោរពច្បាប់ ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង កាត់តវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន ផលិតដោយ ៖…