នាទីនារីរតនៈ៖ បទយកការណ៏ មោទនភាពរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយត្បាញកន្ទេលកក់នៅខេត្តបាត់ដំបង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីនារីរតនៈ៖ បទយកការណ៏ មោទនភាពរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយត្បាញកន្ទេលកក់នៅខេត្តបាត់ដំបង សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក…

នាទីយល់ដឹង៖​ ជំងឺផ្លូវចិត្ត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន នាទីយល់ដឹង៖​ ជំងឺផ្លូវចិត្ត អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM…

ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ ប្រវត្តិចាប៉ីដងវែង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ ប្រវត្តិចាប៉ីដងវែង ច្រៀងដោយ៖  លោក ឡុង ឆាយ និង lលោកគ្រូ នេត ប៉េ ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០…

កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន ថ្ងៃទី២២ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន អានដោយលោក៖ ប៊ូ ម៉េងយូ ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ ព្រហស្បតិ៍ និង សៅរ៍ វេលាម៉ោង១៥ម៉០០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ផលិតជាសំឡេង៖ ដោយនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ…

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ ការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធស្រុកស្រីស្នំ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមេជូន នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ ការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធស្រុកស្រីស្នំ ចាក់ផ្សាយៈ តាមរយៈ ស្ថានីយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz វេលាម៉ោង០៩ម៉០0 សហការផលិតដោយៈ…

នាទីយល់ដឹង៖​ ចៀសវាង ២១ចំណុចនេះធ្វើឱ្យជីវិតមានក្តីសុខ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន នាទីយល់ដឹង៖​ ចៀសវាង ២១ចំណុចនេះធ្វើឱ្យជីវិតមានក្តីសុខ អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM…

នាទីអប់រំសុខភាព៖ កត្តាដែលនាំឱ្យមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោម

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីអប់រំសុខភាព៖ កត្តាដែលនាំឱ្យមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោម អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  អ្នកនាង សាន ស្រីពៅ ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM…

ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ អត្ថប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូនចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ អត្ថប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើច្រៀងដោយ៖  លោក ឡុង ឆាយ និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវីផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០…

នាទីកសិកម្ម៖ បច្ចេកទេសដាំដុះការ៉ុត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូននាទីកសិកម្ម៖ បច្ចេកទេសដាំដុះការ៉ុតអត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ រស់ កណ្តាវីចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHzសហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង…

នាទីយល់ដឹង៖​ ចំណីអាហារដែលមិនគួទទួលទានពេលឡើងជិះយន្តហោះ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូននាទីយល់ដឹង៖​ ចំណីអាហារដែលមិនគួទទួលទានពេលឡើងជិះយន្តហោះអត្ថាធិប្បាយដោយ៖  លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតាផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz…