ល្ខោននិយាយរឿង៖ ចម្រៀងលាគ្នា (ភាគទី៣ ភាគបញ្ចប់)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន ល្ខោននិយាយរឿង៖ ចម្រៀងលាគ្នា (ភាគទី៣ ភាគបញ្ចប់) និពន្ធដោយ៖ លោក មី វ៉ាត បច្ចេកទេស និងបញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖ លោក អ៊ុយ សន្តិសៀន ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា…

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ទឹកអង្គបំពង់ខ្ចី ឬ សិល្បៈគំនិត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ទឹកអង្គបំពង់ខ្ចី ឬ សិល្បៈគំនិត ឯកសារស្រាវជ្រាវ៖ អ្នកស្រី កែវ ណារុំ អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ ខន សុវណ្ណដា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ…

នាទីយល់ដឹង៖​ ទម្លាប់អាក្រក់ប្រចាំថ្ងៃទាំង១២ ដែលផ្តល់ផលមិនល្អដល់សុខភាពរបស់យើង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន នាទីយល់ដឹង៖​ ទម្លាប់អាក្រក់ប្រចាំថ្ងៃទាំង១២ ដែលផ្តល់ផលមិនល្អដល់សុខភាពរបស់យើង អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖…

នាទីនារីរតនៈ៖ បទយកការណ៍ស្តីពី សារៈសំខាន់នៃកម្លាំង បុរស-នារី ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីនារីរតនៈ៖ បទយកការណ៍ស្តីពី សារៈសំខាន់នៃកម្លាំង បុរស-នារី ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក…

កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន ថ្ងៃទី២៤ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន អានដោយលោក៖ ប៊ូ ម៉េងយូ ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ ព្រហស្បតិ៍ និង សៅរ៍ វេលាម៉ោង១៥ម៉០០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ផលិតជាសំឡេង៖…

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ជោគជ័យមិនមែនបានមកដោយងាយៗនោះទេ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ជោគជ័យមិនមែនបានមកដោយងាយៗនោះទេ និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង ច្រៀងដោយ៖ លោក សៀប សៀម និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖…

នាទីអប់រំសុខភាព៖​​ ទឹកភេសជ្ជៈ៣ប្រភេទដែលល្អសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទែពោះ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីអប់រំសុខភាព៖​​ ទឹកភេសជ្ជៈ៣ប្រភេទដែលល្អសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទែពោះ អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖…

នាទីយល់ដឹង៖​ ច្បាប់ស្តីពី ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន នាទីយល់ដឹង៖​ ច្បាប់ស្តីពី ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM…

នាទីសួនកំណាព្យ៖ ទិវាខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន នាទីសួនកំណាព្យ៖ ទិវាខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង សូត្រដោយ៖ ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចិក សំណាង បច្ចេកទេសថត និងកាត់តដោយ៖ លោក តូច…

វិចារណកថា៖ ខួបទី២៨ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ នៃជម្លោះនៅកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន វិចារណកថា៖ ខួបទី២៨ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ នៃជម្លោះនៅកម្ពុជា អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz…