ត្រីផ្សោតមេគង្គ កាំពី បានបង្ហាញខ្លួនជូនភ្ញៀវទេសចរ អត្ថបទ៖ អ៊ាន គឹមហឿន ប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែង

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​អ៊ាន គឹមហឿន ប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែង ៖