ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលបំរើឲ្យបុណ្យទន្លេក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រេចបានជាង៨០ភាគរយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖  ដោយ  អ៊ី  កនិកា៖រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថា មកដល់ពេលនេះហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលបំរើឲ្យការរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេនៅខែមីនាខាងមុខនេះ សម្រេចបានជាង៨០ភាគរយ ហើយដោយគ្រោងរៀបចំឲ្យចប់រួចរាល់នៅដើមខែមីនាខាងមុខ។