ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំម្សាក្រង ស្រុកស្ទោង មានទឹកប្រើប្រាស់ឡើងវិញហើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖លោក ហោ សេងគ្រី៖ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានអោយដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងស្ទោង ក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំម្សាក្រង ស្រុកស្ទោង បានចាប់ផ្តើមមានទឹកប្រើប្រាស់ឡើងវិញហើយ បន្ទាប់ពីក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ធំ…