ក្រសួងធនធានទឹកកាយស្រះ បាតស្ទឹងចាស់ចំនួន០៩កន្លែង ស្ថិតក្នុងឃុំតាប៉ុន ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោក ហោ សេងគ្រី៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩នេះបាននាំគ្រឿងចក្រ ធុនធ្ងន់ ដើម្បីកាយស្រះ ( បាតស្ទឹងចាស់ ) ចំនួន ០៩ កន្លែង ស្ថិតក្នុងឃុំតាប៉ុន ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ។