ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងជួយអភិរក្ស…

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ដោយ អ៊ាន គឹមហឿន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ៖