បទ ៖ ថ្វាយព្រះពរជ័យ

បទ ៖ ថ្វាយព្រះពរជ័យ ច្រៀងដោយ ៖ សិល្បករវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ពុន គ្រឹស្នា សម្រួលខ្លឹមសារ ៖ លោក ដួង សុខគា រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង សម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម…

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រិយ៍

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រិយ៍ និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង ស៊ុន ចាន់ថន ដឹកនាំការផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន ផលិតដោយ៖…

បទ ៖ ចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រិយ៍ ព្រះមាតាជាតិ (លំនាំបទយីកេ ៖ ណរ៉េ)

បទ ៖ ចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រិយ៍ ព្រះមាតាជាតិ លំនាំបទយីកេ ៖ ណរ៉េ ច្រៀងដោយ ៖ លោក ចាន់ សុធី សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខឿន រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង ដឹកនាំផលិត ៖…

បទ ៖ សម្តេចម៉ែ សម្តេចយាយ ជាព្រះម្លប់គំរូនៃកូនចៅ (លំនាំបទ ៖ នារីលង្វែក)

បទ ៖ សម្តេចម៉ែ សម្តេចយាយ ជាព្រះម្លប់គំរូនៃកូនចៅ លំនាំបទ ៖ នារីលង្វែក ច្រៀងដោយ ៖ ថារី+សៀម+សម្ផស្ស+រដ្ឋា សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង…

បទ ៖ សូមក្រាបថ្វាយព្រះពរសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ (លំនាំបទ ៖ មេអំបៅ)

បទ ៖ សូមក្រាបថ្វាយព្រះពរសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ លំនាំបទ ៖ មេអំបៅ ច្រៀងដោយ ៖ ផេង+ស្រីមុំ+សៀម+ចាន់ថន សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង…

បទ ៖ ព្រះមហាក្សត្រិយ៍សិរីខ្ពង់ខ្ពស់

បទ ៖ ព្រះមហាក្សត្រិយ៍សិរីខ្ពង់ខ្ពស់ ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា ផន ស្រីឃួច និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង…

បទ ៖ ថ្វាយព្រះពរជ័យ (លំនាំបទបាសាក់ ៖ ហោមរោង)

បទ ៖ ថ្វាយព្រះពរជ័យ លំនាំបទបាសាក់ ៖ ហោមរោង ច្រៀងដោយ ៖ លោក អុល សំអាង និង អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខឿន រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង ផ្នែកសម្លៀកបំពាក់…

បទ ៖ ថ្វាយព្រះពរជ័យ

បទ ៖ ថ្វាយព្រះពរជ័យ ច្រៀងដោយ ៖ សិល្បករវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ពុន គ្រឹស្នា សម្រួលខ្លឹមសារ ៖ លោក ដួង សុខគា រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង សម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម…

បទ ៖ ចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រិយ៍ ព្រះមាតាជាតិ (លំនាំបទយីកេ ៖ ណរ៉េ)

បទ ៖ ចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រិយ៍ ព្រះមាតាជាតិ លំនាំបទយីកេ ៖ ណរ៉េ ច្រៀងដោយ ៖ លោក ចាន់ សុធី សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខឿន រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង ដឹកនាំផលិត ៖…

បទ ៖ សម្តេចម៉ែ សម្តេចយាយ ជាព្រះម្លប់គំរូនៃកូនចៅ (លំនាំបទ ៖ នារីលង្វែក)

បទ ៖ សម្តេចម៉ែ សម្តេចយាយ ជាព្រះម្លប់គំរូនៃកូនចៅ លំនាំបទ ៖ នារីលង្វែក ច្រៀងដោយ ៖ ថារី+សៀម+សម្ផស្ស+រដ្ឋា សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង…