នាទីកសិកម្ម៖ អត្ថបទស្តីពី ផលិតកម្មស្រូវស្រាលប្រដេញទឹកនឹងស្រូវប្រាំង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីកសិកម្ម៖ អត្ថបទស្តីពី ផលិតកម្មស្រូវស្រាលប្រដេញទឹកនឹងស្រូវប្រាំង អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកស្រី រស់ កណ្តាវី ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz សហការផលិតដោយ៖…

បទភ្លេងក្រោមចំណងជើងថា៖ ផ្កាក្រង (បទនេះប្រគុំក្នុងវង់ភ្លេងអារក្ស)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន បទភ្លេងបូរាណខ្មែរ ប្រគុំពីឧប្បករណ៍ភ្លេងខ្មែរប្រភេទផ្លុំម្យ៉ាងគឺ ប៉ីអ បទភ្លេងក្រោមចំណងជើងថា៖ ផ្កាក្រង (បទនេះប្រគុំក្នុងវង់ភ្លេងអារក្ស) ប្រគុំប៉ីអដោយ៖ លោក ហួត ហួន ថតដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ ផលិតដោយ៖…

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ អបអរសាទរទិវានយោបាយទឹក

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ អបអរសាទរទិវានយោបាយទឹក និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកស្រី អ៊ុក សុផា ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖…