ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ១៤ ធ្នូ ២០១៨

លោកអ្នកនាងស្តាប់ជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្តាប់ ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ១៤​ ធ្នូ ២០១៨

ក្រុមយុវជនកម្ពុជាព្រួយបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹង

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖អត្ថបទៈជួន បូណាភ្នំពេញ៖ ក្រុមយុវជន បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹង ដែលអាចបង្កបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងនៅក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ ។ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពី «ផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹង» ព្រឹកថ្ងៃទី…

ត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកផ្អកចាប់ផ្តើមត្រូវបណ្តើរៗ ហើយត្រីអាចត្រូវខ្លាំងរយៈពេល២ទៅ៣ថ្ងៃទៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖អត្ថបទ ទុយ សូលី ដា ភ្នំពេញ៖ ត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកផ្អកចាប់ផ្តើមត្រូវបណ្តើរៗ ហើយត្រីអាចនឹងត្រូវខ្លាំងរយៈពេលពី ២ទៅ៣ ថ្ងៃទៀត ដូចច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ធ្វើប្រហុកផ្អកគួររួសរាន់ចុះទៅធ្វើអោយ បានទាន់ពេលវេលា…

បទចម្រៀង៖ អ្នកម៉ែមានគុណ​( អ្នកនាង ជា ស្រីលីស )

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន បទចម្រៀង៖ អ្នកម៉ែមានគុណ និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លោក ប៉ាន់ សេរីវុឌ្ឍ ច្រៀងដោយ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា