ក្រសួងព័ត៌មានបានអះអាងថា…

វិទ្យុជាតិ កម្ពុជា៖ ដោយលោក ហុក សុខរិន ភ្នំពេញ៖ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានបានអះអាងថា ក្រសួងកំពុងរៀបចំនីតិធីនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាង​ច្បាប់ស្តីពី​សិទ្ធិ​ទទួលបានព័ត៌មាន បានដំណើរការយ៉ាងរលូនទៅមុខ…

កម្ពុជានឹងរៀបចំទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី៧នៅចុងខែកុម្ភៈនេះដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកចេម ហួត ភ្នំពេញ៖ ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី៧នៅចុងខែកុម្ភៈនេះ ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍ និងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត។…

កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ« ក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី»សូមអញ្ជើញ…

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖​ សម្របសម្រួលដោយ៖ លោកស្រី ឆាយ លីណា៖