អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា (និពន្ធដោយ៖ លោក ដួង សុខគា)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា (និពន្ធដោយ៖ លោក ដួង សុខគា) និពន្ធដោយ៖ លោក ដួង សុខគា ច្រៀងដោយ៖ លោក ដួង សុខគា និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ…

វិចារណកថា៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រី និងតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន វិចារណកថា៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រី និងតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ​ ម៉េងយូ ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ ម៉ោង ០៧ម៉០២នាទី ថ្ងៃទី ០៧ និងថ្ងៃទី ០៨…