រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បន្តស្ថាបនាផ្លូវបេតុង៧០Bនៅស្រុកកោះទិន

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ អ៊ី កនិកា៖រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បន្តស្ថាបនាផ្លូវបេតុង៧០Bនៅស្រុកកោះទិន ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរមិនមានការលំបាក ។ ក្នុងឱកាស អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលស្រុកកោះសូទិនថ្មី កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៨…