កសិករគំរូនៅក្រុងស្ទឹងត្រែងចិញ្ចឹមគោទទួល លទ្ធផលល្អធ្វើជាគំរូសម្រាប់កសិករដ៍ទៃទៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ដោយ លោកអ៊ាន គឹមហឿន ខេត្តស្ទឹងត្រែង៖

ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ០៥ មីនា ២០១៩

លោកអ្នកនាងស្តាប់ជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្តាប់ ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ០៥ មីនា ២០១៩  

អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្ទឹងត្រែងលើកទឹកចិត្តអាជីវករបង្កើនការអភិវឌ្ឍមុខរបរ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក អ៊ាន គឹមហឿនស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង៖ អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្ទឹងត្រែង បានលើកទឹកចិត្តឱ្យក្រុមអាជីវករ ប្រមូលផ្តុំគ្នាបង្កើនការអភិវឌ្ឍមុខរបរបន្ថែម ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងថ្នាក់ដំបន់ ដោយផ្តោត…