នាទីកសិកម្ម៖ ការផលិតជីកំប៉ុស្ត៍ទឹក

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីកសិកម្ម៖ ការផលិតជីកំប៉ុស្ត៍ទឹក សហការផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្ម និង អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz…

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានគាំទ្រកម្មវិធី នាទីជួបជាមួយសិល្បៈចាស់ៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រី ប៉ុង សុភាវី៖រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន នៅតែបង្ហាញការគាំទ្រការផលិតកម្មវិធី នាទីជួបជាមួយសិល្បៈចាស់ៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដើម្បីអោយសិល្បះករថ្មីៗជំនាន់ក្រោយ បានក្រេបនៅបទពិសោធន៏ល្អៗ…

វិចារណកថា៖ ទិវាជាតិអំណានលើកទី៤ ក្រោមប្រធានបទ ” ការអានបណ្តុះវប្បធម៌ការសិក្សាពេញមួយជីវិត “

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន វិចារណកថា៖ ទិវាជាតិអំណានលើកទី៤ ក្រោមប្រធានបទ ” ការអានបណ្តុះវប្បធម៌ការសិក្សាពេញមួយជីវិត ” អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ​ ម៉េងយូ ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ ម៉ោង ២១ម៉០០នាទី ថ្ងៃទី១១…

អាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ១១ មីនា ២០១៩

លោកអ្នកនាងស្តាប់ជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្តាប់ ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ១១ មីនា ២០១៩