ក្រសួងសង្គមកិច្ចបានផ្តល់សេវាសាធាណៈចំនួន២២សម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ សេង សុផាន់ណា ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០៖

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ថាការផ្លាស់ប្តូរប្រពន្ធ័ផ្សាយទូរទស្សន៍ពីអាណាឡូកទៅជាឌីជីថលជាការងារចាំបាច់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកស្រីប៉ុង សុភាវី ២៨ មេសា ២០២០ ៖  រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថា ការផ្លាស់ប្តូរប្រពន្ធ័ផ្សាយទូរទស្សន៍ពីអាណាឡូក ទៅជា ឌីជីថល គឺជាកិច្ចការងារចាំបាច់ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើ…

ក្រសួងសង្គមកិច្ចជំរុញការងារដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់…

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ សុភា វិសិទ្ធិពង្ស ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០៖

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានណែនាំដល់ ក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តទាំងអស់…

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក អ៊ឹម ភិរក្សនារីរតនៈ ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០៖