ប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដារំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលស្លាប់ដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពី២៥ឆ្នំាមុន​

រ៉ូវ៉ាន់ដា៖ ប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដា នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចាប់ផ្តើមប្រារព្ធពិធីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាន៍ កាលពី២៥ឆ្នំាមុន ដែលមានចំនួន ៨០០.០០០ ​​នាក់ ។ ពិធីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធ មានរយៈពេលបីថ្ងៃ ។ កាលពី ២៥…

កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់យកពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាយស៊ីសក្នុងប្រតិបត្តិការនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់

អ៊ីរ៉ាក់៖ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានបំផ្លាញទីតាំងរបស់ក្រុមអាយស៊ីសចំនួន៣កន្លែងព្រមទាំងបានចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាយស៊ីសមួយចំនួនរួមទាំងមេដឹកនាំក្រុមនៅក្នុងខេត្ត ភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។…

​អង់គ្លេស៖ ប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃចន្ទនេះបានស្នើអនុវត្តច្បាប់ថ្មីសម្រាប់គ្រប់គ្រងសុវត្ថភាពលើបណ្តាញអិនធឺណិត ដែលយោងតាមច្បា់ថ្មីនោះនឹងមានការដាក់ទោសទណ្ឌដល់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទំាងនោះ…