វីឌីអូ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋជាង៤០០គ្រួសារនៅភូមិក្របីជ្រុំឃុំតាឡាតស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងស្នើឱ្យអាជ្ញាធរជួយជួសជុលស្ពាន៤កន្លែងដែលបាក់ទ្រោឌទ្រោម

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក គឹម ហឿន

វីឌីអូ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋជាង៤០០គ្រួសារនៅភូមិក្របីជ្រុំឃុំតាឡាតស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងស្នើឱ្យអាជ្ញាធរជួយជួសជុលស្ពាន៤កន្លែងដែលបាក់ទ្រោឌទ្រោម

Comments

Related posts