រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជប៉ុនពង្រីកតំបន់ដែលត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមវិធានការប្រកាសអាសន្ន

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា/ អត្ថបទ ឆាយ វីកាល

ប្រភព ប្លូមបឺដ   (១៣.០១.២១)

ជប៉ុន៖ តាមការផ្សាយរបស់កាសែតបរទេសនៅថ្ងៃពុធ ទី ១៣ ខែ មករានេះ បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជប៉ុន បានសម្រេចពង្រីកតំបន់ ដែលត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមវិធានការប្រកាសអាសន្ន  ក្រៅពីទីក្រុងតូក្យូ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ ១៩ ដែលកាន់តែមានចំនួនកើនឡើង ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក យ៉ូស៊ីហ៊ីដេ សូកា នឹងប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តនេះ នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ  ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ។  តំបន់ដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការប្រកាសអាសន្ននោះ  គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច​ដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសជាតិ ។

តាមស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន  សេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ទំាងបីដែលនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមវិធានការប្រកាសអាសន្ន រួមទំាងទីក្រុងតូក្យូ មានទំហំជាងពាក់កណ្តាលនៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចទំាងមូលរបស់ប្រទេសជប៉ុន ។​

Comments

Related posts

សារសំឡេងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ខ្ញុំសូមបញ្ជាដាច់ខាត បងប្អូននៅផ្ទះណា ត្រូវនៅផ្ទះហ្នឹង! ដាច់ខាត!

សារសំឡេងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ខ្ញុំសូមបញ្ជាដាច់ខាត បងប្អូននៅផ្ទះណា ត្រូវនៅផ្ទះហ្នឹង! ដាច់ខាត!

សារសំឡេងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ខ្ញុំសូមបញ្ជាដាច់ខាត បងប្អូននៅផ្ទះណា ត្រូវនៅផ្ទះហ្នឹង! ដាច់ខាត!