ក្រសួងការងារ ផ្អាកកាពិនិត្យកាយសម្បទាដោយផ្ទាល់នៅនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានជម្រាបជូនម្ចាស់ ឬនាយករោងចក្រ សហគ្រាស និង កម្មករនិយោជិត មេត្តាជ្រាបថា ដើម្បីចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវ៥-១៩ នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ -២០ម្ភៈ នេះ ក្រសួងសម្រេចផ្អាកការពិនិត្យកាយសម្បទា ដោយផ្ទាល់នៅនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ តទៅ រហូតដល់នការជូនដំណឹង ជាថ្មី។IMG_20210224_074053_238

 

Comments

Related posts