សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មរបស់ម៉ាឡេស៊ីកើនឡើង ៣,១% ក្នុងខែកុម្ភៈ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា កញ្ញា ខៀវ ណាវីន

IMG_8241

IMG_8239

អន្តរជាតិ៖ ទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថា សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (IPI) របស់ម៉ាឡេស៊ី បានធ្លាក់ចុះមកនៅ ត្រឹម ៣,១ ភាគរយនៅក្នុងខែកុម្ភៈពី ៤,៣ ភាគរយនៅក្នុងខែមករា។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៍មាន Xinhua។ នាយកដ្ឋានស្ថិតិម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា កម្រិតមធ្យមត្រូវបាន សន្មតជាចម្បង ចំពោះកំណើនទិន្នផលយឺតនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្ម ដែលបានកើនឡើង ១,២ ភាគរយបើធៀបនឹង ៣,៧ ភាគរយនៅក្នុងខែមករា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិស័យរ៉ែ បានកើនឡើង ៨,១ ភាគរយ ពី ៥ ភាគរយក្នុងខែ មករា និងអគ្គិសនីបានកើនឡើង ១០,៩ ភាគរយនៅក្នុងខែកុម្ភៈពី ៨,៣ ភាគរយនៅក្នុងខែមករា។ សម្រាប់ពីរខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៤ IPI បានកើនឡើង ៣,៧ ភាគរយបើធៀបនឹង ២,៤ ភាគរយដែលបានកត់ត្រា  ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន។ គ្រប់វិស័យទាំងអស់បានប្រកាសពីកំណើនជាវិជ្ជមានរួមមានសន្ទស្សន៍ការជីកយករ៉ែ ៦,៥ ភាគរយ សន្ទស្សន៍ផលិតកម្ម ២,៥ ភាគរយ និងសន្ទស្សន៍អគ្គិសនី ៩,៥ ភាគរយ៕

Comments

Related posts