ឥណ្ឌូនេស៊ីព្យាយាមគ្រប់គ្រងតម្លៃអង្ករក្នុងស្រុក

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា កញ្ញា ខៀវ ណាវីន

IMG_8259

IMG_8261-1

អន្តរជាតិ៖ លោក Arief Prasetyo Adi ប្រធានទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (Bapanas) បាននិយាយថា កម្មវិធីជំនួយអង្ករសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងដំណើរការជាវិជ្ជមាន ដែលរួមចំណែកដល់ការ គ្រប់គ្រងតម្លៃ។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៍មាន Vietnam Plus។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 3 ខែមេសា ការសម្រេចបាននូវជំនួយស្រូវក្នុងរយៈពេលដំបូងចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ ទូទាំងប្រទេសមានចំនួន ៦៤១,០០០ តោន។ លោក Adi បាននិយាយថា ការចែកចាយអង្ករដោយ Bapanas គឺអនុលោមតាមច្បាប់លេខ ១៨ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីចំណីអាហារ និងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ ៦៦ ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ស្តីពីទីភ្នាក់ងារស្បៀង អាហារជាតិ ដែលគ្រប់គ្រងភារកិច្ចមួយក្នុងចំណោមភារកិច្ចរបស់ Bapanas គឺការរក្សាបាននូវអាហារ និង ស្ថិរភាព។ លោកបានពន្យល់ថា ជំនួយអង្ករក្រោមអ្នកទទួលផលគ្រប់រូបទទួលបាន ១០ គីឡូក្រាមនៃទំនិញ ដែលកំណត់គោលដៅអ្នកទទួលផល ២២ លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ លោក Joko Widodo ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បាននិយាយថា ជំនួយអង្ករអាចបន្តរហូតដល់ខែធ្នូ ប្រសិនបើថវិកាគ្រប់គ្រាន់៕

Comments

Related posts