បទ ៖ ព្រួយរបស់បង (មរតកដើម)

បទ ៖ ព្រួយរបស់បង (មរតកដើម)
ច្រៀងឡើងវិញដោយ ៖ លោក ភុន សុខជា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ជាង សារ៉ាត
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក សាន សុធា និង លោក ម៉េត វណ្ណី
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

Comments

Related posts