បទ ៖ ភ្ជុំភ្ជាប់និស្ស័យ

113

បទ ៖ ភ្ជុំភ្ជាប់និស្ស័យ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ប៉ាន់ ខែម ម៉ានូ និង អ្នកនាង សុន ចាន់ថន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ឯកឧត្តម ទូច ឆដ្ឋា
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង