វប្បធម៌-សិល្បៈ

បទ៖ អូររាំងឪនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំ

បទ៖ អូររាំងឪនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំ

បទ៖ អូររាំងឪនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំ និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ជួប ប៉ារីស៍ និពន្ធទំនុកភ្លេង៖ សួង ទិត្យធានី ច្រៀងដោយ៖ ជួន ចាន់ទិត្យា
បទ៖ ជយោ! ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

បទ៖ ជយោ! ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

បទ៖ ជយោ! ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ផ្តួចផ្តើមនិងឧបត្ថម្ភផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន រៀបរៀងដោយ៖ ព្រឹទ្ធនិពន្ធ ហ៊ុន ហេង បច្ចេកទេសតន្ត្រី ដឹកនាំផលិតដោយ៖ ម៉ែន សាខន ច្រៀងដោយ៖ ឌៀប ពិសិដ្ឋសុធា លំនាំបទ៖ កន្សែងក្រហម
បទ៖ រាំវង់សន្តិភាពសម័យតេជោ​(ផាន សុផាត)

បទ៖ រាំវង់សន្តិភាពសម័យតេជោ​(ផាន សុផាត)

បទ៖​​ រាំវង់សន្តិភាពសម័យតេជោ និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងដោយ៖ ខេមរៈ ភារុណ សម្រួលតន្រ្តីដោយ៖ Tono Saki ច្រៀងដោយ៖ លោក ផាន សុផាត