ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩Sinopharm និងAstra Zenecaមានជាង១៧ម៉ឺននាក់

 

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

 

ភ្នំពេញ÷របាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានបង្ហាញថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ស៊ីណូហ្វាម (Sinopharm) និង អាស្រ្តាហ្សេនីកា (Astra Zeneca) ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស៖មានជាង១៧ម៉ឺននាក់ ដោយក្នុងនោះការចាក់វ៉ាក់សាំងSinopharm សរុបចំនួន៖ ១៤៤,១៥៦នាក់ និងAstra Zeneca សរុបចំនួន៖ ៣៤,៣៤០នាក់÷IMG_20210316_064950_340IMG_20210316_064952_419

Comments

Related posts