ព័ត៌មានថ្មីៗ:ការពិតនៅតែជាការពិតជាដរាប​អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិ្តធម៌ ហ្វីលីពីនអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរ ផ្អាករឿងមជ្ឈត្តកម្មនៃ សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសកូវ៉ែត គាំទ្រលើគោលជំហរស្តីអំពី បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៨ព្រឹកប្រទេសមហាអំណាច សន្យាបន្ត ការផ្អាកបាញ់គ្នា នៅស៊ីរី និងបន្តផ្តល់ជំនួយ