ព៌ត័មានថ្មីៗ:តួកគី និងអាម៉េរិក នឹងចាប់ផ្តើម បង្ហាត់បង្រៀន ដល់ក្រុម ឧទ្ទាមស៊ីរី នៅដើមខែក្រោយធ្លាក់ព្រិលយ៉ាងគំហុកនៅ អាហ្វហ្គានីស្ថាន, ស្លាប់កើនដល់ ២១៦នាក់ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់