ព៌ត័មានថ្មីៗ:ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ៨ព្រឹករដ្ឋាភិបាល​អា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថាន ​សង្ឃឹមថា នឹង​អាច​យកឈ្នះ​លើ​ក្រុម​តា​លី​បង់​អត្ថាធិប្បាយថ្ងៃទី០២ ខែសីហាព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ៤រសៀលព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់