នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ ថ្ងៃទី ១៨ វិច្ឆិកា ២០១៨=>នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ ថ្ងៃទី ១៨ វិច្ឆិកា ២០១៨=>ល្ខោននិយាយរឿង៖ លេខ១ដូចគ្នា(ភាគទី២) ជាភាកបញ្ចប់=>ល្ខោននិយាយរឿង៖ លេខ១ដូចគ្នា(ភាគទី២) ជាភាកបញ្ចប់=>នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ប្រវត្តិ បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក=>នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ប្រវត្តិ បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក=>ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង៨យប់ ថ្ងៃទី១៧និងម៉ោង​៦​ព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨=>នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ​ ថ្ងៃទី១៧ វិច្ឆិកា ២០១៨=>នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ​ ថ្ងៃទី១៧ វិច្ឆិកា ២០១៨=>នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ ឃរាវាសចតុរ័ង្ស (ភាគបញ្ចប់)

ព័ត៌មានជាតិ

នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ ថ្ងៃទី ១៨ វិច្ឆិកា ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ និពន្ធអត្ថបទដោយ៖ លោក ប៊ុន ហឿម អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក កុយ ស៊ីឌឿន និង លោកស្រី ជៀម ស៊ីណាត បច្ចេកទេសបញ្ចូលបទភ្លេងដោយ៖ លោក សន្ទនា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង២២ម៉១០ យប់ ផលិតនិងរក្សាសិទ្ធដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ល្ខោននិយាយរឿង៖ លេខ១ដូចគ្នា(ភាគទី២) ជាភាកបញ្ចប់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន ល្ខោននិយាយរឿង៖ លេខ១ដូចគ្នា(ភាគទី២) ជាភាកបញ្ចប់ និពន្ធដោយ៖ លោក មី វ៉ាត ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោកស្រី ខន សុវណ្ណដា បញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖ អ្នកស្រី សេក សុភាលី សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា រចនារូបភាពដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង១២ម៉៣០ថ្ងៃត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និង អាទិត្យ ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ប្រវត្តិ បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុេជាតិកម្ពុជាសូមជូន នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ប្រវត្តិ បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកស្រី សុត ស៊ីណាមុនី ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទញយុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ​ ថ្ងៃទី១៧ វិច្ឆិកា ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ​ រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ លោក ប៊ុន ហឿម អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី និង លោកស្រី ហ៊ុល​ កុលធីតា ចាក់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz​រៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យ ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ ឃរាវាសចតុរ័ង្ស (ភាគបញ្ចប់)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ ឃរាវាសចតុរ័ង្ស (ភាគបញ្ចប់) និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ លោក គីម រដ្ឋា សូត្រដោយ៖ លោក ចាន់ សុធី កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចិក សំណាង ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz ក្នុងនាទីសួនកំណាព្យរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន ថ្ងៃ ១៧ វិច្ឆិកា ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន អានដោយលោក៖ ប៊ូ ម៉េងយូ ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ ព្រហស្បតិ៍ និង សៅរ៍ វេលាម៉ោង១៥ម៉០០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ផលិតជាសំឡេង៖ ដោយនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ល្ខោននិយាយរឿង៖ លេខ១ដូចគ្នា(ភាគទី១)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន ល្ខោននិយាយរឿង៖ លេខ១ដូចគ្នា(ភាគទី១) និពន្ធដោយ៖ លោក មី វ៉ាត ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោកស្រី ខន សុវណ្ណដា បញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖ អ្នកស្រី សេក សុភាលី សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា រចនារូបភាពដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង១២ម៉៣០ថ្ងៃត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និង អាទិត្យ ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា  

លោកព្រឹទ្ធាចារ្យលិល្បៈភិរម្យវោហារ ប្រាជ្ញ ឈួនជាមរតកមនុស្សរស់ ដែលនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ អត្ថបទដោយលោកវ៉ាងភក្តី ភ្នំពេញ៖   រាជរដ្ឋាភិបាល បានចាត់ទុកលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលិល្បៈភិរម្យវោហារ ប្រាជ្ញ ឈួនជាមរតក​មនុស្ស​រស់​ដែល​បានថែររក្សាសិល្បៈចាប៉ីដងវែងមិនឲ្យបាត់បង់ ក្នុងគ្រាសិល្បៈនេះស្ទើរតែ​គ្មាន​​​​​​​អ្នក​តប​ស្នង។        មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ មានប្រសាសន៍ថា លោក​​​​​​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​​ គឺជាចលករដែល​ជំរុញដល់ការអភិរក្សសិល្បៈចាប៉ីដងវែងមិនឲ្យ​​បាត់​បង់ សម្រាប់ទុកជាកេរដំណែល​ឲ្យមនុស្សជំនាន់​ក្រោយបាន​ស្គាល់ពី​សិល្បៈដ៏កម្រឯកមួយ​នេះ​​​។…

កម្ពុជា-​ចិន​ ប្តេជ្ញា​ជំរុញ​ទេសចរទ្វេភាគីអោយកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងថែមទៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ អត្ថបទលោកជួនបូណា សម្រួលដោយលោកវ៉ាងភក្តី ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា-​ចិន​ ប្តេជ្ញា​ជំរុញ​ទេសចរទ្វេភាគីអោយកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងថែមទៀត ដើម្បីនាំ​មកនូវ​ចំណូល​សេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យនេះកាន់តែរីកចំរើន។ ថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ណាននីន​ នារសៀលថ្ងៃទី​ ១៦ខែវិច្ឆិកា​ នៅសណ្ឋាគារសុខា​ ឯកឧត្តម​​ សូ​ ម៉ារ៉ា​ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍​ ​បានស្នើឲ្យមានក្រុមហ៊ុន​ទសចរណ៍​ទាំងអស់រៀប​ចំការហោះហើរត្រង់រវាងក្រុងភ្នំពេញ​ សៀមរាប​ ណាននីន​…

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងអាវុធថ្មី​មានបច្ចេកទេសខ្ពស់​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា/ អត្ថបទ ឆាយ វីកាល ប្រភព ឆានែលញូវអាស៊ី (១៦.១១.១៨) កូរ៉េខាងជើង៖ ​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេស​កូរ៉េខាងជើង បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា​មេដឹកនំាកូរ៉េខាងជើង លោក គីមជុងអុន បានចុះពិនិត្យផ្ទាល់នូវការបាញ់សាកល្បងអាវុធទំនើបដែលទើបតែផលិតឡើងថ្មី ហើយត្រូវបានអ្នកវិភាគ​នយោបាយនិយាយថាជាទង្វើមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចរចារដើម្បីកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ។ ការបាញ់សាកល្បងអាវុធទំនើបនោះ ធ្វើឡើងនៅក្នុងបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិក្នុងក្រុងព្យុងយ៉ាង ហើយត្រូវបានការសែតក្នុងស្រុកនិយាយថា…

ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកកូនិងអាមេរិក

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា/ អត្ថបទ ឆាយ​​ វីកាល​ ប្រភព ឆានែលញូវអាស៊ី (១៦.១១.១៨) អាមេរិក៖ ​ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេសបាននិយាយថា ទោះបីជាមានការគម្រាមពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណល់ត្រំាក៏ដោយ ក៏ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិកកណ្តាល មានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកកូ និងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ។ ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង ៨០០ នាក់បានទៅដល់តំបន់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកកូជាប់នឹងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់អាមេរិក នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយគេរំពឹងថា ចំនួន ៥.៥០០ នាក់ទៀតនឹងមកដល់នៅថ្ងៃសុក្រនេះ ។…

ប្រទេសរុស្សីរំាងខ្ទប់ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមភេរវករ​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា/ អត្ថបទ ឆាយ វីកាល ប្រភព​ ស៊ិនហួ ​ (១៦.​១១.​១៨) រុស្ស៊ី៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួ បានស្រង់សម្តីរបស់អាជ្ញាធររុស្សីដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ថា ប្រទេសរុស្សីបានរំាងខ្ទប់ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមភេរវករ បានជាច្រើនចរន្ត ។ ស្ថាប័នសន្តិសុខសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្សីបានចាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋរុស្សីមួយក្រុមដែលជាក្រុមគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតនូវអ្វីដែលពួកនោះហៅថា ជារដ្ឋឥស្លាមហើយជាក្រុមដែលគេសង្ស័យថាបានរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីយកទៅផ្តល់ឲ្យក្រុមភេវរករនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី ។…

ការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលអាមេរិកជាអ្នកដឹកនំាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន១០៥នាក់ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ​

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួ បានស្រង់សម្តីរបស់ក្រុមឃ្លំាមើលសង្គ្រាមដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ថា យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន​១០៥នាក់ត្រូវបានស្លាប់ ក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ ដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងកម្លំាងដែលប្រទេសអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំ ប្រឆំាងនឹងក្រុមរដ្ឋឥស្លាមក្នុងតំបន់ខាងកើតរបស់ប្រទេសស៊ីរី ។ ក្រុមឃ្លំាមើលសង្គ្រាមបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ មាន ៨០ នាក់ជាស្ត្រី និងកុមារហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ អាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយសារតែគេមិនទាន់បានរកឃើញអ្នកដែលនៅកប់ក្នុងគំនរបែកបាក់ នៅឡើយ ។…
ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់
គេហទំព័រហ្វេសប៊ុកវិទ្យុជាតិ
វីដេអូរថ្មីៗ