ការនាំចេញរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះពីរខ្ទង់ក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃនៃខែកុម្ភៈ

 

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា កញ្ញា ខៀវ ណាវីន

 

អន្តរជាតិ៖ ទិន្នន័យការិយាល័យគយបានបង្ហាញនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា ការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះពីរខ្ទង់ក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃដំបូងនៃខែនេះ ដោយសារតែថ្ងៃធ្វើការតិចជាងមុន។ 

នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Xinhua នៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភះ។ 

 តាមសេវាគយកូរ៉េបានឱ្យដឹងថា ការនាំចេញដែលកាន់កាប់ប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃសេដ្ឋកិច្ចជំរុញការនាំចេញរបស់ប្រទេសអាស៊ីមានចំនួន ១៥,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល ១ ដល់ថ្ងៃ ១០ ខែកុម្ភៈ ធ្លាក់ចុះ ១២,៦ ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន។ វាត្រូវបានសន្មតថា មានថ្ងៃធ្វើ ការតិចជាងមុនដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាក។ ចំនួនថ្ងៃធ្វើ ការគឺ ៦,៥ ក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ការនាំចេញជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃដែលបានកែសម្រួលសម្រាប់ថ្ងៃធ្វើការបានកើនឡើង ១៤,២ ភាគរយក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃដំបូងនៃខែកុម្ភៈ។ ការនាំចេញរថយន្ត គ្រឿង បន្លាស់រថយន្ត និងឧបករណ៍ចល័តបានកាត់បន្ថយចំនួនពីរខ្ទង់ក្នុងរយៈពេលដែលបានលើកឡើង។ ការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិន ដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះ ៣ ភាគរយ ហើយការដឹក ជញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋ អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ ១៧,៣ ភាគរយ និងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានធ្លាក់ចុះ ៣៣,៥ ភាគរយ។ ការនាំចូលបានធ្លាក់ចុះ ៦,៦ ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំមកនៅត្រឹម ១៩,២ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃដំបូងនៃខែកុម្ភៈ ដែលបានធ្វើឱ្យឱនភាពពាណិជ្ជកម្មដល់ ៣,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ 

ការនាំចូលប្រេងឆៅបានកើនឡើង ១១,៨ ភាគរយ ប៉ុន្តែការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិបានថយចុះ ៣៣,៩ ភាគរយ និងគ្រឿងចក្របានថយចុះ ១១,១ ភាគរយក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃ៕IMG_20220211_155336_773

Comments

Related posts