វីដេអូ ៖ មន្ទីរកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យ ប្តេជ្ញាជំរុញការដាំដុះដំណាំឪឡឹកលឿង ឱ្យបានគ្រប់រដូវកាល ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងខេត្តនិងការនាំចេញ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក អេង យូ

វីដេអូ ៖ មន្ទីរកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យ ប្តេជ្ញាជំរុញការដាំដុះដំណាំឪឡឹកលឿង ឱ្យបានគ្រប់រដូវកាល ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងខេត្តនិងការនាំចេញ

Comments

Related posts