វីដេអូ ៖ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលការងារដែលថ្នាក់ដឹកនាំ និងក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកកោះសូទិន សម្រេចបានកន្លងមក

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោកស្រី ប៉ុង សុភាវី

វីដេអូ ៖ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលការងារដែលថ្នាក់ដឹកនាំ និងក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកកោះសូទិន សម្រេចបានកន្លងមក

Comments

Related posts